PLPNPS - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Losowa galeria

Protokół
Ładowanie...

Tabela ligowa

Statystyki drużyny

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 84, wczoraj: 82
ogółem: 473 059

statystyki szczegółowe

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. Ariel1125 69
2. Tomasz071 66
3. patii156 65
4. mirek7424 62
5. Twarddyy93 61
6. Paulina180 60
7. damian880501 56
8. brunotomek 56
9. orzeldabrowa1234 54
10. Kamil88W 53

Regulamin ligi

Regulamin Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

Aktualizacja 22.02.2013r.

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Organizatorem Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego jest Stowarzyszenie Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego.

§ 2
W rozgrywkach uczestniczą na zasadzie dobrowolnego udziału zespoły piłkarskie z terenu Powiatu Sępoleńskiego.

 

§ 3

Zawody rozgrywane są w ustalonych terminach w terminarzu rozgrywek, na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnie obowiązującymi przepisami PZPN.

§ 4

Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna. Każda drużyna gra wg schematu „każdy z każdym” jako gospodarz i jako gość. Terminy rozgrywek ustala Zarząd Ligi Powiatowej – Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego.

§ 5

W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie drużyny i zawodnicy uprawnieni do gry przez Zarząd Stowarzyszenia Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego.

§ 6

Do rozgrywek nie będą dopuszczane zespoły nie zarejestrowane w Stowarzyszeniu Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego.

ROZDZIAŁ II

Boisko

§ 7

Kluby gospodarze są w pełni odpowiedzialne za przygotowanie boisk do zawodów mistrzowskich tj. kredowanie, założenie siatek wraz  z przymocowaniem do podłoża(sędziowie zobowiązani są do sprawdzenia bezpieczeństwa tego mocowania), przystrzyżenie trawy. Kluby, które nie dopełniły tego obowiązku i z winy których zawody nie odbyły się, ponoszą konsekwencje regulaminowe.

ROZDZIAŁ III

Zawodnicy

§ 8

 1. W rozgrywkach Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego mogą brać udział zawodnicy uprawnieni do gry przez Zarząd Ligi pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych.
 2. Zawodnik nie może figurować na dwóch lub więcej listach zgłoszeń w różnych drużynach.
 3.  Każdy zawodnik zarejestrowany i uprawniony do gry musi posiadać podbitą przez członka zarządu oraz za laminowaną kartę zawodnika.
 4. W zespole mogą grać zawodnicy, którzy mają ukończone 16 lat w dniu rozgrywania zawodów.
 5. Zmiana przynależności klubowej może nastąpić w  (tzw. Okienku transferowym)

a) od 1 stycznia do momentu rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej.

b) od 1 sierpnia do momentu rozpoczęcia rozgrywek w rundzie jesiennej.

     6.   Zawodnicy zgłoszeni przez poszczególne kluby mogą wyłącznie reprezentować barwy drużyny  zgłoszonej  Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego. W przypadku stwierdzenia reprezentowania przez danego zawodnika barw drużyny Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego oraz drużyny OZPN wobec klubu zostaną wyciągnięte sankcje w postaci utraty punktów - walkower. Dotyczy tych meczy, w którym wystąpił nieuprawniony zawodnik. (Czynny udział w meczu).

§ 9

 1. Zawodnicy rozpoczynający grę, w rubryce sprawozdania sędziowskiego - liczba porządkowa(Lp.) - muszą być wpisani w pozycjach od l do 11 i posiadać koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w rubryce - nr na koszulce.
 2. Kapitanowie drużyn muszą posiadać na rękawach widoczne opaski.
 3. Na ławce rezerwowych, poza zawodnikami rezerwowymi   wpisanymi do protokółu ,może przebywać najwyżej 6 osób.
 4. Zawodnik wykluczony  z gry przez sędziego nie może przebywać na ławce rezerwowych.
 5. Przed rozpoczęciem zawodów, kapitanowie drużyn  są  obowiązani  do dostarczenia sędziemu  wypełnionych czytelnie składów drużyn na  druku sprawozdania z zawodów wraz z własnoręcznymi podpisami zawodników.
 6. Przed zawodami sędziowie mają obowiązek sprawdzenia karty zawodniczych wraz z kapitanem drużyny przeciwnej.
 7. Sędziowie  mają obowiązek  nie dopuścić zawodników do gry nie posiadających kart zawodniczych.
 8. Zawodnicy muszą pod skarpetkami posiadać ochraniacze goleni. Sędzia nie ma prawa dopuścić do gry zawodników nie spełniających powyższego warunku.
 9. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach i nie może tego stwierdzić na podstawie karty zawodniczej, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego , przedstawić  ważny dokument tożsamości (dowód osobisty , paszport , legitymację szkolną itp.). Musi to uczynić przed zawodami , w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
 10. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny , do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziego.
 11. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia, nie mogą jednocześnie reprezentować drużyn seniorskich OZPN.  

ROZDZIAŁ IV

Sędziowie

§ 10

 1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Zarząd Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego.
 2. Jeżeli   wyznaczony   do   prowadzenia   zawodów   sędzia  z jakichkolwiek powodów nie stawi się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia  zawodów zawiadomić o  tym kapitana   drużyny   gości   wzywając   go   do   przedstawienia   kandydata do prowadzenia  spotkania.
 3. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. O wyborze zgłoszonego przez oba kluby sędziego decyduje losowanie, przeprowadzone w obecności  kapitanów drużyn. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi  podpisami  kapitanów  drużyn.  Za  dostarczenie prawidłowego  sprawozdania z tych zawodów w terminie do 72 godzin do Zarządu Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego odpowiedzialny jest gospodarz  lub organizator zawodów.  
 4.  Nie wybranie sędziego i nie rozegranie zawodów spowoduje weryfikację tych zawodów jako obustronny walkower lub jako walkower na niekorzyść tej drużyny, która nie wyrazi zgody na przeprowadzenie zawodów przez sędziego wyłonionego drogą losowania.
 5. Każde zawody niezależnie od zaistniałych opóźnień lub niezgodności muszą
  być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a
  jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozegrają je jako towarzyskie, jest nie­ważna.
 6. Kierownicy(kapitanowie) drużyn zobowiązani są przed rozpoczęciem zawodów wyznaczyć sędziego liniowego, który będzie asystował sędziemu głównemu. Do sędziego głównego należy decyzja o trafności decyzji podejmowanych przez wyznaczonych liniowych.

ROZDZIAŁ V

Zasady rozgrywek

§ 11

 1.  Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna – jesień. Każda drużyna gra wg schematu „każdy z każdym” jako gospodarz i jako gość.
 2. Gospodarz zawodów ma obowiązek dostarczyć blankiet sprawozdania.
 3. Czas trwania zawodów wynosi: 2 x 45 minut  15minutową przerwą.
 4. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:

a) 3 punkty za zwycięstwo

b) 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)

c)  0 punktów za przegraną

 1. W rozgrywkach kolejność zespołów ustala się według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje:

a)  ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami

b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn

c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek

d) przy dalszej równości większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.

 1. Drużyny uprawnione są do wymiany 5 zawodników.
 2. Zmiany zawodników zgłasza kierownik(kapitan drużyny) u sędziego głównego wręczając   mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę w której nastąpiła zmiana i nazwę drużyny. Kartki odnoszące się do zmian zawodników w czasie trwania zawodów, sędzia zobowiązany jest załączyć do sprawozdania z zawodów.
 3. Zawody rozgrywane są według terminarza wyznaczonego przez Zarząd Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego o którym Zarząd zobowiązuje się poinformować zainteresowane klubu oraz sędziów.
 4. W przypadku braku możliwości rozegrania zawodów przez dany klub w terminie wskazanym w terminarzu. Klub ten zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych o poinformowanie Zarząd Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego oraz Kierownika drużyny przeciwnej o konieczności rozegrania zawodów w innym terminie. Wówczas nowy termin rozegrania zawodów zostanie ustalony w porozumieniu z zainteresowanymi stronami.
 5. W przypadkach, gdy mimo  stawienia się obu drużyn, zawody nie dojdą do
  skutku lub zostaną przerwane z przyczyn niezależnych od obu zespołów,
  gospodarz  zawodów  po   uzgodnieniu   z  przeciwnikiem,  obowiązany jest
  wyznaczyć nowy termin (najpóźniej w okresie 14 dni) rozegrania zawodów i dokonać wpisu do sprawozdania z zawodów oraz zawiadomić o tym Zarząd Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego. Jeżeli zawody zostaną przerwane w drugiej połowie spotkania, Zarząd Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego może je zweryfikować zgodnie  z  wynikiem  uzyskanym na  boisku  do  chwili  ich przerwania.
 6. Drużyny które nie pojadą na zawody w jednym  z trzech ostatnich terminów zostaną ukarane karą wykluczenia z rozgrywek Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego. Drużyna , która bez uzasadnienia w ustalonym terminie nie przystąpi do meczu, Zarząd LP ma prawo ująć pkt ujemne w tabeli rozgrywkowej tej drużynie oraz ukarać klub finansowo.
 7. Weryfikacje spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań, anuluje się wyniki
dotychczasowych meczów;

b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań , zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku , natomiast w pozostałych nie rozegranych  meczach przyznaje się walkowery dla przeciwnika.

            13.   Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść:

     a)  drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;

     b)  drużyny która nie przygotowała boiska do gry;

     c) drużyny gospodarza lub gości jeżeli na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie    usunięta, na niekorzyść drużyny gospodarza. W wyjątkowych przypadkach po

 rozpoznaniu sprawy możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów  zakończonych walkowerem;

     d) drużyny która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego  zgodnie z przepisami;

     e)  drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry, albo potwierdzony lub  uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;

     f) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;

      g) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry lub w której liczba  zawodników będzie mniejsza niż siedmiu;

       h) drużyny, której kibic - przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył

      któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

 1. drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały

        zakończone przed upływem ustalonego czasu gry;

   j)  drużyny, której zawodnik wykluczony przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 3 minut;

       14.  W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane obustronnym  walkowerem.

ROZDZIAŁ VI

Sprawy dyscyplinarne

§ 12

 1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i  kibiców stosuje się kary dyscyplinarne.
 2. Zawodnik, który w czasie zawodów, otrzyma upomnienie (żółtą kartką i czerwoną kartką) zostanie ukarany automatycznie wg następujących zasad:
  1. przy trzecim napomnieniu żółtą kartką - kara pieniężna 10 zł - gra dalej
  2. przy czwartym napomnieniu żółtą kartką jeden mecz dyskwalifikacji – pauza 1 mecz
  3. przy piątym napomnieniu żółtą kartką - gra dalej
  4. przy szóstym napomnieniu żółtą kartką – kara pieniężna 20 zł - gra dalej
  5. przy siódmym napomnieniu żółtą kartką dwa mecze dyskwalifikacji – pauza 2 mecze
  6. każda następna kartka żółta mecz dyskwalifikacji
  7.  „samoistna czerwona kartka” –dwa mecze dyskwalifikacji, w szczególnych przypadkach zarząd  może zwiększyć okres dyskwalifikacji. 
  8. Każda kolejna czerwona kartka karana jest obligatoryjnie dwoma meczami dyskwalifikacji, w szczególnych przypadkach zarząd  może zwiększyć okres dyskwalifikacji. 
 3. Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach ligowych do czasu wpłaty powyższej kary na konto lub do skarbnika Ligi Powiatowej – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego.
 4.  Zawodnikowi, który w czasie zawodów zostanie wykluczony (czerwona kartka) wskutek otrzymania dwóch napomnień (żółta kartka), wlicza się obie żółte kartki do rejestru napomnień zawodników.
 5. Zawodnikom, którzy w czasie zawodów zostali wykluczeni (tzw."samoistna czerwona kartka) wymierza się automatycznie karę 2 meczów dyskwalifikacji, chyba, że przewinienie polegało na:
  1. naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób
   biorących udział w grze lub poza nią;
  2. wysoce nie sportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed , w
   czasie meczu i poza nim.

     W opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie, po którym Zarząd LP    orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczów do kary dyskwalifikacji czasowej.

 1. Przypomina się, że klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma obowiązek sprawdzić, jakie kary ciążą na danym zawodniku. Jeżeli zawodnik takie kary posiada, klub przyjmujący winien uwzględnić je w swojej ewidencji.
 2. Bieg kar ,które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów, rozpoczyna się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać oraz nie może być zmniejszone , zawieszone lub darowane.
 3. Wykonanie kary dyskwalifikacji dotyczących żółtych kartek po zakończeniu sezonu nie przenosi się na kolejny sezon rozgrywkowy.
 4. Gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni przynależność klubową odbywa karę w zespole w którym został uprawniony do gry.
 5. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary , jeżeli zebrano dowody (opinia sędziego, sędziego obserwatora, kierowników drużyn), że przy udzieleniu napomnienia ( żółta kartka ) lub wykluczeniu z gry ( czerwona kartka ) rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną.
 6. W przypadku oddania 3 meczów w trakcie całego sezonu drużynie grozi wycofanie z rozgrywek. Decyzję podejmuje Zarząd LP.

§ 13

Sporne sprawy danego meczu rozstrzygane są do zakończenia meczu, jednakże w wyjątkowych sytuacjach, czas na odwołanie wynosi 7 dni od zakończenia meczu. Odwołania rozpatruje Zarząd LP. Wszelkie odwołania i zażalenia w formie pisemnej złożone po odmownej decyzji zarządu LP, rozstrzyga zarząd LP w obecności członków  komisji rewizyjnej. Decyzja wówczas jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

ROZDZIAŁ VII

Protesty i odwołania

§ 14

 1. Protesty i odwołania wnoszone do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 48 godzin po zakończeniu zawodów.
 2. Protesty i odwołania mogą być wnoszone przez kluby, których drużyny rozegrały między sobą zawody.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Organ prowadzący rozgrywki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed zawodami, w trakcie ich trwania i po zawodach organizowanych przez kluby.
 2. W trakcie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane
  żadne zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem zmian zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia Ligi Powiatowej – Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego.
 3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nie ujętych w regulaminie przysługuje Zarządowi Stowarzyszenia Ligi Powiatowej – Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego
 4. Organ prowadzący rozgrywki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed zawodami, w trakcie ich trwania i po zawodach organizowanych przez zespoły, które mają obowiązek ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli zespoły tego nie uczynią, mają obowiązek poinformować o tym zawodników, aby ubezpieczyli się indywidualnie.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14

Reklama

Najnowsza galeria

G.ART. Technology
Ładowanie...

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
LZS Płocicz 2:0 LZS Sitno
Victoria Orzełek 5:2 HZ Zamarte
KS "Time" Lubcza 16:2 "Fuks" Wielowicz II
KS Kawle 1:4 "Orzeł" Dąbrowa
LZS Obrol Obkas 6:1 "Fireman" Zabartowo/Pęperzyn
LZS Lutówko 1:4 LZS Piaseczno

Oni nas wspierają

 

Ankiety

Kto zdobędzie mistrza jesieni 2013r.???